Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2002
Tytuł: Performans, który wymknął się spod kontroli : relacje "intymnego" z "publicznym" w zamachach z 11 września
Autor: Mikołajczyk, Jacek
Słowa kluczowe: performans; ekspansja terroryzmu
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Wąchocka (red.), "Intymne - prywatne - publiczne" (S. 195-218). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article describes the phenomenon of contemporary terrorism in the context of science and performance studies, with special regard to the dynamic relation between the “intimate” terror as a category related to the private, and “public” terrorism, with emphasis on the social. The starting point here is the definition of terrorism as a communicative process, which gains the “spectacular” feature, which in turn functions as a connector with a performative approach to the issue. The author describes propositions of images and phenomena related to terrorism as performances, and later focuses on “terror” as a pro-theatrical category, which is a basis of emotions and attitudes that shape terrorism. The author subsequently utilizes theoretical tools to describe the origin, the course, and the result of the September 11th attacks. In conclusion, he states that the intimate terror, related to experiences, which can be found at the basis of theatricality in culture, was a vital factor in shaping narrations, which were used in the public sphere to define and interpret the attacks, and performances announced and caused by these narration — the most “spectacular” of which was the so-called “war on terror” — were a kind of a public catharsis, channeling and “clearing” the initial feeling of dread, which was caused by the “spectacle” of September 11th.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2002
ISBN: 9788380123885
9788380123892
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mikolajczyk_Performans_ktory_wymknal_sie_spod_kontroli.pdf443,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons