Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2004
Tytuł: Wirtualne cmentarze
Autor: Lewicka, Barbara
Słowa kluczowe: Internet; media społecznościowe; śmierć; pogrzeb; pochówek; cmentarz; wirtualny cmentarz; death; burial; funeral; cementary; virtual cemetery
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, K. Wojtasik (red.), "Miejskość i duch innowacyjności" (S. 148-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Wymiary zmiany kulturowo-społecznej widoczne w sposobie odprawiania pogrzebów jak personalizacja ceremonii, aktywna partycypacja uczestników, deformalizacja ich zachowań czy sekularyzacja wydarzenia przekładać się mogą na zmianę społecznego znaczenia nekropolii, a wirtualny cmentarz staje się doskonałym medium umożliwiającym realizację wspomnianych tendencji. Spełnia on podwójną rolę — jest płaszczyzną skrajnie spersonalizowanej pamięci o bliskich, jak i miejscem wytwarzanym przez użytkowników sieci dla spełnienia ich własnych potrzeb (wspomnień, godzenia się ze śmiercią).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2004
ISBN: 978-83-226-2216-2
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lewicka_Wirtualne_cmentarze.pdf293,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons