Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2004
Title: Wirtualne cmentarze
Authors: Lewicka, Barbara
Keywords: Internet; media społecznościowe; śmierć; pogrzeb; pochówek; cmentarz; wirtualny cmentarz; death; burial; funeral; cementary; virtual cemetery
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, K. Wojtasik (red.), "Miejskość i duch innowacyjności" (S. 148-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wymiary zmiany kulturowo-społecznej widoczne w sposobie odprawiania pogrzebów jak personalizacja ceremonii, aktywna partycypacja uczestników, deformalizacja ich zachowań czy sekularyzacja wydarzenia przekładać się mogą na zmianę społecznego znaczenia nekropolii, a wirtualny cmentarz staje się doskonałym medium umożliwiającym realizację wspomnianych tendencji. Spełnia on podwójną rolę — jest płaszczyzną skrajnie spersonalizowanej pamięci o bliskich, jak i miejscem wytwarzanym przez użytkowników sieci dla spełnienia ich własnych potrzeb (wspomnień, godzenia się ze śmiercią).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2004
ISBN: 978-83-226-2216-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lewicka_Wirtualne_cmentarze.pdf293,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons