Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20052
Title: Laudacja na cześć Barbary Bochyńskiej - laureatki nagrody Górnośląskiej WSP Sapere Aude 2010
Authors: Górnikowska-Zwolak, Elżbieta
Keywords: Barbara Bochyńska; nagroda
Issue Date: 2011
Citation: "Nauczyciel i Szkoła" 2011, nr 2, s. 231-235
Abstract: Ekscelencjo Księże Biskupie, Magnificencje, Dostojni Goście i Drodzy Studenci, przypadł mi w udziale wielki zaszczyt i zarazem niełatwe zadanie. Mam wygłosić mowę pochwalną – laudację – na cześć Osoby, która do mów nawykła, na co dzień sama je bowiem wygłasza. Tyle tylko, że są to inne mowy i w innych okolicznościach głoszone. Chcąc przybliżyć Państwu Znakomitą Postać Barbary Bochyńskiej, Osoby, która swe życie związała z sądownictwem rodzinnym, muszę zabrać Państwa na chwilę do krainy, w której na co dzień poruszają się tylko wtajemniczeni. Będzie to jednocześnie podróż w czasie, opowieść o rozwoju sądownictwa rodzinnego w Polsce i na Śląsku. (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20052
ISSN: 1426-9899
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornikowska-Zwolak_Laudacja_na_czesc_Barbary_Bochynskiej.pdf325,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons