Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20053
Title: Laudacja na cześć Susanne Stanisiere - laureatki nagrody Sapere Aude
Authors: Górnikowska-Zwolak, Elżbieta
Keywords: Suzanne Stanisiere; nagroda
Issue Date: 2012
Citation: "Nauczyciel i Szkoła" 2012, nr 2, s. 245-249
Abstract: Magnificencjo, Panie Konsulu, Panie Prezydencie Mysłowic, Panie i Panowie przedstawiciele samorządu terytorialnego, Panie i Panowie Dziekani, Panie i Panowie Profesorowie, Studentki i Studenci – wszyscy Państwo, którzy swoją obecnością uświetniacie dzisiejszą uroczystość, przede wszystkim zaś dostojny nasz Gościu, Szanowna Pani Suzanne Stanisière. Spotkaliśmy się tutaj, aby uhonorować nagrodą Sapere aude znakomitą uczoną – pedagoga i psychologa w jednej osobie, pasjonatkę działań edukacyjnych i pomocowych, a nade wszystko kreatorkę międzynarodowego dialogu w obszarze pomocy społecznej, od wielu lat obecną wśród nas jako duch twórczy i ożywczy naszej współpracy ze środowiskiem uczonych i praktyków we Francji, w Strasburgu. (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20053
ISSN: 1426-9899
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornikowska-Zwolak_Laudacja_na_czesc_Susanne_Stanisiere.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons