Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2006
Tytuł: Miejskość i innowacyjność - próba analizy socjologicznej
Autor: Bierwiaczonek, Krzysztof
Szczepański, Marek S.
Słowa kluczowe: miejskość; innowacyjność; generator rozwoju; metropolia; megalopolis; lider miejski
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, K. Wojtasik (red.), "Miejskość i duch innowacyjności" (S. 11-34). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Opracowanie, które przedstawiamy, poświęcone jest socjologicznej analizie dwóch terminów i zachodzących między nimi relacji. Z jednej strony chodzi o miejskość, z drugiej zaś — o innowacyjność. W drugiej dekadzie XXI stulecia wiadomo, że metropolie i megalopolis ulokowane głównie, choć nie wyłącznie, w północnej części świata są biegunami zmiany, rozwoju i innowacji. Metropolitalne przestrzenie BosWash, od Bostonu do Waszyngtonu DC, czy megalopolis Japonii to dobre przykłady takich generatorów rozwoju, gdyby użyć tutaj zapomnianego już terminu. Również w warunkach Polski, w granicach której w zasadzie nie ma wielkich obszarów metropolitalnych, najszybciej rozwijają się duże miasta, zwłaszcza te, które usytuowane są na osi Wisły lub na zachód od jej biegu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2006
ISBN: 978-83-226-2216-2
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szczepanski_Miejskosc_ innowacyjnosc_proba_analizy_socjologicznej.pdf308,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons