Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20066
Title: Zasada subsydiarności - recenzja
Authors: Krzysteczko, Henryk
Keywords: recenzja; Arkadiusz Wuwer; subsydiarność; teologia
Issue Date: 2012
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 45, z. 1 (2012), s. 202-204
Abstract: Recenzja: Arkadiusz Wuwer, Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, 384 s. [Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, 67].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20066
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysteczko_Zasada_subsydiarnosci_recenzja.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons