Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20077
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPrzybyla, Olga-
dc.contributor.authorPolański, Edward-
dc.date.accessioned2021-04-22T12:03:22Z-
dc.date.available2021-04-22T12:03:22Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citation"Nauczyciel i Szkoła" 2003, nr 1/2, s. 362-372pl_PL
dc.identifier.issn1426-9899-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/20077-
dc.description.abstractW ostatnich latach komputer stał się powszechną pomocą w edukacji językowej. Należy bowiem do środków dydaktycznych, które rozwijają zdolności poznawcze (głównie percepcję wzrokowo - słuchową), angażują emocjonalnie uczniów, przez co wyzwalają ich spostrzegawczość, obserwację i zdolności twórczego myślenia, wzmacniają motywację, rozwijają zainteresowania oraz wywołuj ą ciekawość, chęć i gotowość do uczenia się. Dostarczają również wzorów działania i instruktażu wizualnego. Istotny jest także fakt, że komputerowe nauczanie ortografii umożliwia podmiotowe traktowanie ucznia, uwzględnianie antropocentrycznego sposobu nauczania1, dzięki któremu można brać pod uwagę osobiste preferencje każdego ucznia. (...)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectortografiapl_PL
dc.subjectnauczaniepl_PL
dc.titleKomputerowe nauczanie ortografii w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnympl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Komputerowe_nauczanie.pdf689,37 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons