Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20086
Title: Cześć pieśni!” Z dziejów śląskiego życia muzycznego i śpiewaczego. Szkice i materiały źródłowe. Część druga od 1939 do 1989 roku
Authors: Reginek, Antoni
Keywords: Cześć pieśni!” Z dziejów śląskiego życia muzycznego i śpie-waczego. Szkice i materiały źródłowe. Część druga od 1939 do 1989 roku; Andrzej Wójcik; recenzja
Issue Date: 2013
Citation: Studia Pastoralne, Nr 9 (2013), s. 334-336
Abstract: Nowa publikacja Andrzeja Wójcika, która ukazała się w zasłużonej oficynie Śląska Biblioteka Muzyczna, stanowi ważną i nieodzowną kontynuację opisy-wania chlubnych dziejów śląskiego życia muzycznego i śpiewaczego. Z pracy tej jasno wynika, że dokonania śląskich chórów i orkiestr, również związanych z nimi ofiarnych działaczy i sprzymierzeńców, mają wymiar ponadczasowy. Wpisują się w zaszczytne dzieło przerzucania twórczego kulturowego pomostu, tym bardziej więc ich historyczny opis zasługuje na duże uznanie i szersze rozpowszechnienie.[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20086
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reginek_Czesc_piesni_recenzja.pdf430,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons