Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2009
Title: Nici i nitki w twórczości Słowackiego
Authors: Bąk, Magdalena
Keywords: Słowacki; motywy
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 29-37). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Omówione w tym krótkim szkicu przykłady to oczywiście nie jedyne nitki, które wypruć się dają z poetyckiej tkaniny autorstwa Słowackiego. Myślę jednak, że już ten materiał wystarczy, żeby stwierdzić, iż poeta nie tylko swoje nitki wplata w europejską tradycję łączącą w symbolice tkaniny dwie sfery: życia i poezji, ale też szczególnie jest wyczulony na analogie pomiędzy procesem tkania i pisania tekstu, a metaforę tkaniny chętnie wykorzystuje na potrzeby refleksji metaliterackich. Warto zwrócić uwagę na konsekwencję poety: temu, kto w swoje teksty wplata zawsze nitki wyprute z dzieł cudzych, kto zszywa często grubymi ironicznymi ściegami materiały o różnych literackich kolorach, wzorach i fakturach, komu wątek czasem rwie osnowę — z pewnością bliżej do krosien niż do harfy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2009
ISBN: 9788380126374
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak_Nici_i_nitki_w_tworczosci_Slowackiego.pdf489,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons