Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20091
Title: Znaczenie dotyku w kontekście integracji sensorycznej : szkic z antropologii filozoficznej i pedagogiki
Other Titles: The meaning of touch in the context sensuous integration
Authors: Szymik, Eugeniusz
Sebesta, Jadwiga
Keywords: Zmysł dotyku; metoda sondażu diagnostycznego
Issue Date: 2011
Citation: "Nauczyciel i Szkoła" 2011, nr 2, s. 121-134
Abstract: Artykuł przybliża czytelnikowi znaczenie zmysłu dotyku w kontekście integracji sensorycznej. Ujmuje aspekty filozoficzne i antropologiczne zagadnień związanych z dotykiem na przestrzeni dziejów myśli zachodniej. Z przeprowadzonych badań wynika, że nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej posiadają odpowiednią wiedzę na temat znaczenia zmysłu dotyku w rozwoju małego dziecka, co ułatwi im zrozumienie kwestii dotyczących integracji sensorycznej i jej zaburzeń.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20091
ISSN: 1426-9899
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Znaczenie_dotyku_w_kontekscie_integracji.pdf411,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons