Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20134
Title: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary - recenzja
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary; Teologia pastoralna w Polsce; recenzja
Issue Date: 2013
Citation: Studia Pastoralne, Nr 9 (2013), s. 336-338
Abstract: Recenzowana książka jest znaczącym wkładem teologów pastoralistów do badań nad zagadnieniem duszpasterstwa wobec kryzysu wiary. Książka może okazać się bardzo pomocną lekturą dla teologów i duszpasterzy, którzy coraz częściej i wyraźniej spotykają się w swoim posługiwaniu ze zjawiskiem kryzysu wiary. Opracowanie stanowi również cenną lekturę dla studentów wydziałów teologicznych i alumnów wyższych seminariów duchownych, gdyż będzie istotną pomocą w zakresie formacji duszpasterskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20134
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_Duszpasterstwo_wobec_kryzysu_wiary_recenzja.pdf405,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons