Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20152
Title: Spuścizna naukowa księdza Remigiusza Sobańskiego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego - wstępna analiza
Authors: Kołodziej, Barbara
Keywords: Remigiusz Sobański; dorobek naukowy; Biblioteka Teologiczna; Uniwersytet Śląski
Issue Date: 2013
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 46, z. 1 (2013), s. 202-207
Abstract: Dziedzictwo ludzi nauki i kultury stanowi bezcenne źródło historyczne dla badaczy. Znakomicie uzupełnia gromadzony w archiwach materiał kancelaryjny. Historykom i biografom ukazuje nie tylko obraz działalności danej osoby, ale też jej życie prywatne i rodzinne. Dzięki tym materiałom można otrzymać portret człowieka nieograniczony tylko do jego „naukowego” wizerunku. Zgromadzona w ciągu życia kolekcja, zawierająca materiały twórczości, działalności, dokumenty osobiste i rodzinne oraz korespondencję, często z wielu powodów ulega rozproszeniu. Może na to złożyć się szereg czynników. Praca w kilku instytucjach lub szerokie pola aktywności powodują, że część materiałów pozostaje w wielu miejscach. Po śmierci twórcy skomplikowane bywają nieraz losy samego zasobu, dzielonego i przekazywanego przez spadkobierców do różnych zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Zatem nie zawsze badacz ma możliwość dostępu do pełnego zbioru dokumentów interesującej go postaci (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20152
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziej_Spuscizna_naukowa.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons