Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20164
Title: Studia galicyjskie - recenzja
Authors: Lityński, Adam
Keywords: recenzja; Stanisław Grodziski; Galicja; historia
Issue Date: 2009
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 2 (2009), s. 265-267
Abstract: Recenzja: Stanisław Grodziski, „Studia galicyjskie. Rozprawy i przyczynki do historii ustroju Galicji”. Redakcja i słowo wstępne o autorze Grzegorz Nieć. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2007, 501 s. + mapy, ilustracje na wkładce
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20164
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Studia_galicyjskie_recenzja.pdf696,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons