Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2017
Tytuł: Skryptorium wiersza : "Ludzie dla początkujących" Ewy Lipskiej
Autor: Piotrowiak, Jan
Słowa kluczowe: Ewa Lipska; "Ludzie dla początkujących"
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 151-160). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Tytuły tomików poezji Ewy Lipskiej zawsze budziły zdziwienie. Jedne szokowały swym buchalteryjnym wyrachowaniem, uległym jakby nawykom antologijnej ewidencji kolejnych zbiorów: Wiersze (1967),Drugi zbiór wierszy (1970), aż do Piątego zbioru wierszy (1978), inne, równie lapidarnie skrojone, przyciągały semantyczną rozrzutnością i przewrotnością, umiarem i rozpasaniem jednocześnie: Przechowalnia ciemności (1985), Wakacje mizantropa (1993), Stypendyści czasu (1994). Także tomik Ewy Lipskiej z 1996 roku Ludzie dla początkujących zdaje się sankcjonować dysonansowe reguły tego pisarstwa: skromności i nonszalancji, powagi i ironii, jakich nie brakowało w tomach go poprzedzających. To poetka umiejąca godzić różnorakie antynomie: postaw i spojrzeń oraz towarzyszących im dykcji, znająca tajniki konfrontacji odległości przestrzennych i miar czasowych. W tej globalności ujęć poetyckich nigdy nie zabrakło partykularnych rozwiązań, praktyk detalicznych. Makroperspektywę oglądu świata dzielnie wspomagały mikro‑projekcje spojrzeń. Maksymalizm i minimalizm wpisane są niejako w projekt poetycki autorki zbioru Miasteczko Świat.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2017
ISBN: 9788380126374
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piotrowiak_Skryptorium_wiersza.pdf548,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons