Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20177
Title: "Wojciech Kilar. Doctor honoris causa Universitatis Silesiae" : sprawozdanie z uroczystości (WTl UŚ, Katowice, 18.06.2012)
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Wojciech Kilar; Doctor honoris causa; Uniwersytet Śląski; Katowice
Issue Date: 2012
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 45, z. 2 (2012), s. 443-445
Abstract: Wojciech Kilar został włączony do grona doktorów honorowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość odbyła się 18 czerwca 2012 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Kilka miesięcy wcześniej Rada Wydziału Teologicznego zwróciła się do Senatu Uniwersytetu Śląskiego o nadanie Wojciechowi Kilarowi tytułu doktora honoris causa – najwyższego wyróżnienia, jakie może przyznać Uniwersytet. Tytuł ten otrzymują osoby szczególnego formatu w uznaniu ich zasług dla rozwoju nauki i kultury (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20177
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Wojciech_Kilar.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons