Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2018
Title: Leżenia (o jednej z figur dyskursu geriatrycznego)
Authors: Olszański, Grzegorz
Keywords: Marcin Świetlicki; starość
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 161-174). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Na razie — powiada nieco zagadkowo Marcin Świetlicki w jednym ze swych późnych utworów — bohater umieszczony jest w dzianiu”. Co oznacza ta deklaracja? Odpowiedzi mogą być zapewne różne, ale bez większego ryzyka można by powiedzieć, że chodzi przede wszystkim o zaprzeczenie proklamowanej we wcześniejszym tomie „nieczynności”, sugestię istnienia ciągów dalszych, zapewnienie, że kropka w żadnym razie nie zamyka kreślonych przez poetę historii. Jednocześnie finalny neologizm — środek przez Świetlickiego używany stosunkowo rzadko — konotuje co najmniej dwa skojarzania. Pierwsze związane jest z dość przekornym, być może parodyjnym wręcz odwołaniem do języka filozofii i rozmaitych formuł, za pomocą których ich autorzy próbują na nowo nazwać i ująć jakiś aspekt ludzkiej egzystencji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2018
ISBN: 9788380126374
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszanski_Lezenia_o_jednej_z_figur_dyskursu_geriatrycznego.pdf578,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons