Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20209
Title: Ks. Aleksander posacki SJ, ”Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe. Aspekty filozoficzno-teologiczne i praktyczno-duszpasterskie”, Polskie Wydawnictwo encyklopedyczne Polwen, radom 2009, 516 s. [recenzja]
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Aleksander Posacki; Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe. Aspekty filozoficzno- teologiczne i praktyczno-duszpasterskie
Issue Date: 2010
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (2010), z. 1, s. 206-210
Abstract: Recenzja książki: Ks. Aleksander Posacki SJ, Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe. Aspekty filozoficzno- teologiczne i praktyczno-duszpasterskie, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, Radom 2009, 516 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20209
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_aleksander_posacki_ezoteryzm_i_okultyzm.pdf856,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons