Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20220
Title: Antoni Żurek, „Mysterium passionis – Corpus et Sanguis Christi – Communio. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku”, Katowice 2012, 367 s. (Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 14). [recenzja]
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Antoni Żurek; Mysterium passionis – Corpus et Sanguis Christi – Communio. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku; Studia Antiquitatis Christianae
Issue Date: 2013
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (2013), z. 2, s. 490-494
Abstract: Recenzja książki: Antoni Żurek, Mysterium passionis – Corpus et Sanguis Christi – Communio. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Katowice 2012, 367 s. (Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 14).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20220
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_antoni_zurek_mysterium_passionis_corpius.pdf912,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons