Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20243
Title: Bibliografia prac Profesor Teresy Wilkoń
Authors: Gwadera, Małgorzata
Langer, Hanna
Keywords: Teresa Wilkoń; bibliografia
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć, M. Nadolna-Tłuczykont (red.), "Między książką a literaturą : księga jubileuszowa dedykowana Profesor dr hab. Teresie Wilkoń z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej” (S. 25-31). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W bibliografii zarejestrowano piśmienniczy dorobek naukowy Profesor Teresy Wilkoń z lat 1982–2019. Spis obejmuje monografie autorskie (8), prace redakcyjne (5), artykuły, rozprawy i komunikaty w wydawnictwach zwartych i ciągłych (52) oraz pozostałe prace (9). Łącznie odnotowano 74 pozycje. Profesor Teresa Wilkoń jest także autorką licznych recenzji tekstów publikowanych na łamach wydawnictw periodycznych i zwartych oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych [...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20243
ISBN: 978-83-226-3874-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwadera_Langer_Bibliografia_prac_Profesor.pdf664,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons