Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20249
Title: Jeszcze o składni stylistycznej w kontekście nowych paradygmatów lingwistyki
Authors: Jędrzejko, Ewa
Keywords: składnia; stylistyczno-składniowa analiza tekstu
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K.Tałuć, M. Nadolna-Tłuczykont (red.), "Między książką a literaturą : księga jubileuszowa dedykowana Profesor dr hab. Teresie Wilkoń z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej” (S. 455-468). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Poniższe uwagi wpisują się w ponawianą co pewien czas ogólnoteoretyczną dyskusję nad kondycją i perspektywami współczesnego językoznawstwa, które w różnych kierunkach rozszerza obszar swych dociekań, zainteresowane między innymi szeroko rozumianą pragmatyką komunikacji i zmianami na językowej mapie stylowo-gatunkowej. Ów "zwrot pragma-stylistyczny”, skutkujący wielością propozycji teoretycznych i rozmaitością ujęć empirycznych, dokonał się pod naciskiem wielokierunkowych przeobrażeń w polisystemie kultury, które na wiele sposobów odciskają swe piętno na języku i stylu dyskursów w całej przestrzeni komunikacyjnej, dziś poddanej prymatowi kultury popularnej i nowym technologiom massmedialnym [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20249
ISBN: 978-83-226-3874-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrzejko_Jeszcze_o_skladni.pdf703,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons