Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2026
Tytuł: Sprawiedliwi : punkty doświadczeń
Autor: Kunce, Aleksandra
Słowa kluczowe: ludzie starzy; społeczności lokalne
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 291-319). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Filozofia lokalności następuje „po” tym, co już wypowiedziane. Łatwo wypowiadane słowa, wielokrotnie powtarzane i zapamiętane już nie służą lokalnym wspólnotom. Zaufanie do miejsc, osobnego myślenia i projektu życia zostało zniszczone przez słowa ideologii trans‑, rozwoju i globalizacji. Lokalność jako idea została zamknięta w kordonie ciasnoty, stagnacji i niechęci do mobilnego podjęcia życia. Nadmiernie opowiedziana, wciąż pozostaje niewypowiedziana. Domaga się słów, „po” tym, co już wypowiedziane, z obawą, czy słowa nie przyniosą zmyślenia, jednoznacznego zaszeregowania, użytecznego osądu. Upomina się o to, co „poza słowem”. Z pomocą przychodzi nam fotografia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2026
ISBN: 9788380126374
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kunce_Sprawiedliwi.pdf3,42 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons