Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20272
Title: Współczesna recepcja pisarstwa Zofii Kossak (na podstawie wybranych portali czytelniczych)
Authors: Tałuć, Katarzyna
Keywords: Zofia Kossak; recepcja twórczości; krytyka nieprofesjonalna
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K.Tałuć, M. Nadolna-Tłuczykont (red.), "Między książką a literaturą : księga jubileuszowa dedykowana Profesor dr hab. Teresie Wilkoń z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej” (S. 109-125). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W polskich badaniach czytelnictwa problematyka obecności oraz recepcji tekstu w formie cyfrowej została poruszona między innymi w opracowaniach z 2006 roku. Z inicjatywy Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej analizowano wówczas polskojęzyczne zasoby sieciowe pod kątem relacji między użytkownikiem Internetu a czytelnictwem. Interesowano się na przykład zagadnieniami dotyczącymi: pobierania tekstów, w tym książek, z sieci; sieciowych źródeł informacji o książkach. Wyniki tych badań, w tym omówienie problemów, z jakimi się wiązało się ich prowadzenie, przedstawiono w później w książce "Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki w Polsce" w 2006 roku. Większość trudności w badaniu czytelnictwa w sieci, począwszy od wyboru narzędzi i metod badawczych, przez wyznaczenie zakresu, na przykład chronologicznego, po interpretację wynika przede wszystkim z cech ontologicznych cyberprzestrzeni. Jej specyficzna „nieuchwytność” ma bowiem źródło w interaktywności, multimedialności oraz hipertekstowości. Z kolei zjawiska remediacji i konwergencji, uwarunkowane rozwojem cyberprzestrzeni i technologii cyfrowej, dokonują metamorfozy nie tylko przestrzeni i sposobów komunikowania się ludzi między sobą, lecz także zmieniają stosunek do książki, czy szerzej: drukowanego tekstu, zmieniają praktyki kulturowe, co ostatecznie wpływa na recepcję komunikatu tekstowego [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20272
ISBN: 978-83-226-3874-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Wspolczesna_recepcja_pisarstwa.pdf708,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons