Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2030
Tytuł: Złotnicy robaczki
Autor: Kokoszka, Magdalena
Słowa kluczowe: motywy literackie; owady
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 355-367). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Świetlik, brat mniejszy gwiazdy obiegającej letnie niebo, choć należy do rzędu chrząszczy, cały zdaje się pogodnym błyskiem, rozweselającym ognikiem, który „usuwa w cień, unieważnia […] chitynową, twardą powłokę”. Rzadko który owad, pogardliwie przezywany „robakiem”, cieszył się podobnym uznaniem. Prekursorzy polskiej entomologii przywoływali świetliki, „żywe światełka”, pod nazwami, które „zapłodniłyby” wyobraźnię niejednego poety. W łacińskojęzycznej rozprawie Historia Naturalis Curiosa (Sandomierz 1621) o. Gabriel Rzączyński sięga po zapomniany już dzisiaj termin Cicindelae — nazwę powiązaną wspólnym źródłosłowem (łac. candeo — „stawać się białym od gorąca, błyszczeć, jaśnieć; żarzyć się”) m.in. ze słowem candela „świeca”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2030
ISBN: 9788380126374
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kokoszka_Zlotnicy_robaczki.pdf525,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons