Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2031
Tytuł: "W gęstej jak syrop mikroliryce materii" : o "Mikrokosmosie" Wisławy Szymborskiej
Autor: Gralewicz-Wolny, Iwona
Słowa kluczowe: "Mikrokosmos"; Wisława Szymborska
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 379-389). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Zacząć wypada od wyjaśnienia. Wbrew przyjętym w literaturoznawczym pisaniu obyczajom cytat wpleciony w tytuł niniejszego artykułu nie pochodzi z wiersza, który będzie stanowił zasadniczy przedmiot prowadzonej tu refleksji. To wers z utworu Stanisława Grochowiaka zatytułowanego Mikroliryka, zamieszczonego w tomie Menuet z pogrzebaczem z roku 1958. Wyłuskana z tego wiersza fraza „mikroliryka materii” ma oczywiście nieodparty wdzięk metafory‑bibelotu, szczególnie przydatny w nomenklaturowych zabiegach, ale przede wszystkim znakomicie określa mikrologiczny nurt poezji Szymborskiej, którego wiersz Mikrokosmos z tomu Tutaj stanowi elementarną reprezentację.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2031
ISBN: 9788380126374
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gralewicz_Wolny_W_gestej_jak_syrop_mikroliryce_materii.pdf500,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons