Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2031
Title: "W gęstej jak syrop mikroliryce materii" : o "Mikrokosmosie" Wisławy Szymborskiej
Authors: Gralewicz-Wolny, Iwona
Keywords: "Mikrokosmos"; Wisława Szymborska
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 379-389). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zacząć wypada od wyjaśnienia. Wbrew przyjętym w literaturoznawczym pisaniu obyczajom cytat wpleciony w tytuł niniejszego artykułu nie pochodzi z wiersza, który będzie stanowił zasadniczy przedmiot prowadzonej tu refleksji. To wers z utworu Stanisława Grochowiaka zatytułowanego Mikroliryka, zamieszczonego w tomie Menuet z pogrzebaczem z roku 1958. Wyłuskana z tego wiersza fraza „mikroliryka materii” ma oczywiście nieodparty wdzięk metafory‑bibelotu, szczególnie przydatny w nomenklaturowych zabiegach, ale przede wszystkim znakomicie określa mikrologiczny nurt poezji Szymborskiej, którego wiersz Mikrokosmos z tomu Tutaj stanowi elementarną reprezentację.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2031
ISBN: 9788380126374
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gralewicz_Wolny_W_gestej_jak_syrop_mikroliryce_materii.pdf500,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons