Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2037
Tytuł: Kształtowanie przestrzeni publicznej Katowic w świetle antropologii polityki
Autor: Nawrocki, Tomasz
Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna Katowic; antropologia polityki
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Wódz (red.), “O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki : próby refleksji" (S. 188-209). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Antropologia polityki pozwala na wzbogacenie analizy sfery politycznej, uchwycenie zjawisk i problemów, które wcześniej umykały uwadze badaczy. Dlatego też, prowadząc badania nad mechanizmami wytwarzania przestrzeni publicznych śląskich miast, podjęto próbę bliższej analizy debaty toczącej się wokół przebudowy centrum Katowic.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2037
ISBN: 9788322620106
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nawrocki_Ksztaltowanie_przestrzeni_publicznych_Katowic.pdf331,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons