Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2037
Title: Kształtowanie przestrzeni publicznej Katowic w świetle antropologii polityki
Authors: Nawrocki, Tomasz
Keywords: przestrzeń publiczna Katowic; antropologia polityki
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), “O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki : próby refleksji" (S. 188-209). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Antropologia polityki pozwala na wzbogacenie analizy sfery politycznej, uchwycenie zjawisk i problemów, które wcześniej umykały uwadze badaczy. Dlatego też, prowadząc badania nad mechanizmami wytwarzania przestrzeni publicznych śląskich miast, podjęto próbę bliższej analizy debaty toczącej się wokół przebudowy centrum Katowic.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2037
ISBN: 9788322620106
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nawrocki_Ksztaltowanie_przestrzeni_publicznych_Katowic.pdf331,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons