Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20378
Title: Zagadnienie pracy i zawodu w literaturze wczesnochrześcijańskiej
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: zagadnienie zawodu; zagadnienie pracy; literatura wczesnochrześcijńska; chrześcijaństwo
Issue Date: 1982
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (1982), T. 15, s. 231-241
Abstract: "Od połowy XIX wieku Kościół i chrześcijanie zajmują się coraz częściej zagadnieniem pracy zawodowej, zwłaszcza pracy fizycznej robotnika, tak w aspekcie indywidualnym (pracy człowieka jako osoby), jak i w aspekcie społecznym. Kościół rozpatruje nowy problem społeczny, tzw. kwestię robotniczą XIX i XX wieku, w duchu nauki chrześcijańskiej, która korzeniami swymi sięga starożytności. Jak Kościół rozwiązywał te zagadnienia w epoce wczesnochrześcijańsluej, przedkonstantyńskiej, tak bardzo podobnej do czasów współczesnych? Byłoby wielkim uproszczeniem sądzić, że starożytność pogańska, tzn. kultura greckó- rzymska negatywnie oceniała pracę fizyczną, zwłaszcza pracę rzemieślnika. Klasyczna starożytność oceniała wysoko pracę i znała godność zawodu rzemieślnika. Oceny jednak w miarę upływu czasu, wskutek zmian obyczajowych, społecznych i politycznych, które prowadziły do degeneracji klasycznych wzorów i norm, zmieniały się zasadniczo. W okresie cesarstwa, gdy powstały wielkie fortuny ziemskie i ukształtowała się odrębna warstwa proletariatu miejskiego, wyżej ceniono posiadanie majątku niż pracę." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20378
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_zagadnienie_pracy_i_zawodu.pdf925,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons