Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2046
Tytuł: Odmiana medialna w szkole
Autor: Żydek-Bednarczuk, Urszula
Słowa kluczowe: odmiana medialna; odmiana językowa
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Synowiec, M. Kubarek (red.), "Odmiany polszczyzny w szkole : teoria i praktyka" (S. 99-111). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of considerations constitutes the presence of the medial variety in teaching. The attention is paid to the contents of the curriculum which contains the aspects related to the media. What is suggested involves introducing a medial variety with its subvarieties, a press, radio and television as well as Internet one. The determinants for this variety are pragmatic, situational and medial criteria. The presentation of communicative features and traditional linguistic variety, as well as medial variety points to the need of introducing not only the knowledge and education about the media for the media and through the media, but, above all, the medial education taking into account the latest competences.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2046
ISBN: 9788322622360
97883322622360
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zydek-Bednarczuk_Odmiana_medialna_w_szkole.pdf347,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons