Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2047
Title: Arytmetyka w języku (po lekturze książki Agnieszki Słobody "Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia")
Authors: Knapik, Kinga
Keywords: semantyka; językoznawstwo; leksykologia; liczebniki
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mitrenga (red.), “Zmienność - stałość - różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie” (s. 163-170). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Linguarum Silva;t. 3
Abstract: Autorka omawia badania prowadzone i opisane w książce Agnieszki Słobody pt. Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia. Tematem badań są sposoby wyrażania wartości liczbowych w języku polskim. W centrum zainteresowań znalazły się średniowieczne konstrukcje liczbowe, które wchodzą w skład grupy nominalnej. Przeprowadzono analizę semantyczno-składniową, która poza charakterystyką znaczenia poszczególnych wyrażeń liczebnikowych, obejmuje także łączliwość i dystrybucję kontekstową badanych liczebników z innymi klasami leksemów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2047
ISSN: 2300-0023
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knapik_ Arytmetyka_w_jezyku_po_lekturze_ksiazki_Agnieszki_Slobody.pdf275,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons