Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20497
Title: Sprawozdanie z sympozjum homiletycznego "Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia" (Nysa-Opole 21-22 października 2013)
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia; słowa Boże do dzieci; sympozjum
Issue Date: 2013
Citation: Studia Pastoralne, Nr 9 (2013), s. 358-360
Abstract: W 2013 roku (1 listopada) minęło czterdzieści lat od wydania przez Kongregację Kultu Bożego Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci. Dokument ten stał się bardzo poważnym impulsem do refleksji nad stanem i możliwościami rozwoju głoszenia słowa Bożego do dzieci. W dniach 21–22 października 2013 roku w Nysie i Opolu odbyło się sympozjum odwołujące się do ww. dokumentu, ukazujące szanse i zagrożenia, jakie stoją przed liturgicznym przepowiadaniem do dzieci. Organizatorami sympozjum były: Stowarzyszenie Homiletów Polskich, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedra Komunikacji Religijnej UPJPII w Krakowie. Sympozjum nosiło tytuł: „Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia”[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20497
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_Sprawozdanie_z_sympozjum_homiletycznego.pdf463,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons