Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20504
Title: Funkcje wycieczek szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej dzieci
Authors: Gąsior, Henryk
Keywords: wycieczki; edukacja
Issue Date: 1998
Citation: "Nauczyciel i Szkoła" 1998, nr 1, s. 50-56
Abstract: Wycieczka szkolna stanowi swoistego rodzaju proces realizacji celów, zadań programowych nauczania, wychowania, kształtowania umiejętności kontaktów człowieka ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym i wyrabiania nawyków aktywności ruchowej, jak też umysłowej. Jest ona jedną z form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, pozwalająca uczniom na bezpośrednie spotkanie ze środowiskiem naturalnym, z jego walorami estetycznymi, wartościami materialnymi i składnikami naszego życia. Uczeń poprzez wycieczkę poznaje własne środowisko, cały region, kraj a także terytoria naszych sąsiadów i świata. Wrasta czynnie, poznawczo w wiedzę geograficzną, historyczną, etniczną, kulturową i gospodarczą.1(...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20504
ISSN: 1426-9899
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gasior_ Funkcje_wycieczek_szkolnych_w_edukacji.pdf442,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons