Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2052
Title: Hojna dłoń czy "skurczona ręka"? : o materialnych aspektach mecenatu staropolskiego
Authors: Jarczykowa, Mariola
Keywords: mecenat staropolski; usługi literackie
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Rott, P. Wilczek, B. Stuchlik-Surowiak (red.), "Liber amicorum professoris Ioannis Malicki" (S. 127-137). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Uprawianie literatury w dawnych wiekach najczęściej kojarzone jest z takimi pojęciami, jak powołanie, zabawa, otium, „niepróżnujące próżnowanie”. Nie ustalono wówczas materialnych zasad regulujących prawa autorskie, trud pisarzy był nagradzany przez mecenasów w dość dowolny, a nieraz przypadkowy sposób, zazwyczaj literatom nie wypłacano honorariów. Sytuacja taka była typowa dla większości krajów europejskich, np. w siedemnastowiecznej Francji „zarabianie pisaniem należało […] do sfery pogardzanej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2052
ISBN: 9788322619018
9788380126138
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczykowa_Hojna_dlon_czy_skurczona_reka.pdf429,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons