Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2053
Tytuł: Wartości humanistyczne w przestrzeni miejskiej. Projekt miasta zrównoważonego (ekopolis) jako odpowiedź na kryzys miast
Autor: Czakon, Piotr
Słowa kluczowe: Przestrzeń publiczna; Kryzys miast; wartości; prawa człowieka; ekopolis
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Źródło: A. Kuzior (red.), "Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : społeczno-kulturowe, prawne, etyczne i polityczne uwarunkowania : praca zbiorowa. [7]" (S. 223-235). Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska
Abstrakt: Artykuł koncentruje się na problemie relacji między przestrzenią zurbanizowaną a wartości humanistycznych. W pierwszej części tekstu omówione zostały zasadnicze problemy, z którymi zmagają się współczesne miasta: bezrobocie, nierówności ekonomiczne, niskie standardy zamieszkania. Wszystko po to aby wykazać, że wymienione dysfunkcje uniemożliwiają wypełnienie przez organizmy miejskie istotnych wartości: instrumentalnych, sytuacyjnych, egzystencjalnych. W dalszej części artykułu przedłożona została koncepcja "miast idealnych" jako swoistej odpowiedzi na kryzys miast. Dlatego zasadnicza część tekstu poświęcona została na przedstawienie idei miasta zrównoważonego (ekopolis). Opisane zostały wartości i prawa człowieka, które zapewniane mogą być przez tego typu formacje miejskie. Tekst zakończony jest kilkoma uwagami o charakterze krytycznym
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2053
ISBN: 978-83-61975-10-6
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czakon_Wartosci_humanistyczne_w_przestrzeni_miejskiej.pdf745,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.