Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20559
Title: Różnorodność a równość : projekty wielokulturowości w perspektywie socjologicznej
Authors: Śliz, Anna
Szepański, Marek S.
Keywords: tożsamość; uznanie; multikulturalizm; zróżnicowanie etniczne; równość
Issue Date: 2021
Citation: "Studia Socjologiczne" Nr 2 (2021), s. 13-44
Abstract: Początek naukowych rozważań na temat wielokulturowości to lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku, kiedy odrzucono ideologie asymilacyjne, a wcześniej zakwestionowano poglądy rasistowskie. Wówczas państwa o imigracyjnym rodowodzie – Kanada i Australia – przyjęły oficjalne założenia społeczeństwa wielokulturowego. Po 1945 roku nasilały się ruchy migracyjne w Europie Zachodniej, gdzie podjęto decyzje o wprowadzeniu różnych polityk związanych z wielokulturowością – multikulturalizm, co zapewnia grupom o odmiennym systemie kulturowym równość, poszanowanie tożsamości i uznanie jednostek oraz grup. Możemy wskazać dwa modele multikulturalizmu europejskiego: Francja, gdzie przyjęto idee republikańskie preferujące uniwersalizm, czyli ustawowe zniesienie różnic religijnych czy kulturowych w przestrzeni publicznej; oraz model wielokulturowy – Holandia – dopuszcza różnorodność, ale w ramach obowiązującego systemu prawnego i z hegemonią jednej kultury.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20559
DOI: 10.24425/sts.2021.137287
ISSN: 0039-3371
2545-2770
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Roznorodnosc_a_rownosc_projekty_wielokulturowosci_w_perspektywie_socjologicznej.pdf669,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons