Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2056
Tytuł: Polityka świadczeń a zasada demokratycznego państwa prawnego
Autor: Gregorczyk, Dawid
Słowa kluczowe: państwo demokratyczne; polityka świadczeń socjalnych; zasada legalności; pomoc społeczna; kontrola administracyjna; źródła prawa
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Dolnicki (red.), “ Swoiste źródła prawa” (s. 28-41). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article justifies the viewpoint that carrying out the policy of social benefits, which is a specificby-law affecting the legal situation of citizens, may be consistent with the principle of the democraticrule-of-law state in a formal and material aspect. The considerations include, among others,the principles of the rule of law, sources of law, law binding upon the administration, administrativediscretion and its control, as well as the specificity of decisions taken on matters concerning socialassistance.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2056
ISBN: 9788380124639
9788380124646
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gregorczyk_Polityka_swiadczen_a_zasada_demokratycznego_panstwa_prawnego.pdf485,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons