Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2059
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice", Katowice, 14-15 listopada 2013
Autor: Przyklenk, Joanna
Słowa kluczowe: gatunki mowy; konferencja naukowa
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), “Zmienność - stałość - różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie” (s. 189-196). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Linguarum Silva;t. 3
Abstrakt: Piątą katowicką konferencję genologiczną poświęcono problemowi gatunku „oddalonego” od prototypu i opisywanego w kontekście jego związków na granicy innych kategorii. Stąd podtytuł konferencji i przygotowywanego obecnie tomu pokonferencyjnego: Gatunek a granice. Szczególną uwagę zwrócono na międzygatunkowość relacji i jej rezultat w postaci nakładania się oraz możliwości krzyżowania się gatunków w strefach pogranicznych. Nadto dyskutowano też kwestie związane z samymi procesami adaptacji, a także poruszono zagadnienie możliwości współistnienia różnych gatunków w obrębie nadrzędnej struktury, jak gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków. Wpisując się w konwencję poprzednich konferencji (i tomów), dążono głównie do prezentacji wyników badań historycznojęzykowych nad problematyką związaną z genologią lingwistyczną. Nie zabrakło jednak miejsca dla synchronicznych ujęć gatunkowego stanu współczesnej polszczyzny, przedstawianej jako ostatni etap ewolucji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2059
ISSN: 2300-0023
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przyklenk_Sprawozdanie_z_konferencji_naukowej_pt_Gatunki_mowy_i_ich_ewolucja.pdf407,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons