Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2060
Tytuł: Omówienie projektu "Profilaktyczny Program Zdrowego Głosu" : jak mówić, żeby nie zaniemówić
Autor: Mikrut-Majeranek, Magdalena
Słowa kluczowe: emisja głosu; program profilaktyczny
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), “Zmienność - stałość - różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie” (s. 197-199). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Linguarum Silva;t. 3
Abstrakt: Projekt realizowany jest w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego przy współudziale Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich tej uczelni. Wpisuje się w działania profilaktyki I stopnia, obejmującej zapobieganie chorobom narządu głosu, działania edukacyjne oraz szkoleniowe prowadzone z zakresu prawidłowych nawyków emisji głosu zarówno wśród nauczycieli, jak i kandydatów do tego zawodu. Pomysłodawcą projektu jest dr Anna Guzy, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Do współpracy zaproszono ponadto psychologów z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: dr Patrycję Stawiarską oraz mgr Agnieszkę Skorupę. Przedsięwzięcie zostało zainaugurowane 13 listopada 2013 roku międzynarodową konferencją naukową W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2060
ISSN: 2300-0023
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mikrut_Majeranek_Omowienie_projektu_Profilaktyczny_Program_Zdrowego_Glosu.pdf254,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons