Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20625
Title: Profesor Barbara Gutkowska : szkic do portretu
Authors: Kisiel, Marian
Keywords: Barbara Gutkowska; polska proza
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W: E.Dutka, M. Kisiel (red.), "Historia, biografia, literatura : studia i szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku" (S. 7-14). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Profesor Barbara Gutkowska od lat przygląda się czterem kręgom literackim. Jej prace obejmują refleksję nad prozą polską XX wie-ku, biografistykę literacką (głównie w jej odmianie diarystycznej), związki literatury i życia literackiego współczesności, a także relacje literatury, mitologii (symboliki) oraz ideologii przeszłego stulecia. Za literaturoznawczą konsekwencję uznać należy skoncentrowanie się Badaczki na wszystkich polach dwudziestowiecznej literatury polskiej (poezja, proza, dramat, diarystyka), jednocześnie różnorodność wyboru form literackich jest przy tym planowa. Uczona nie chce się w jakimś konkretnym obszarze sztuki słowa (sub)specjalizować, ale wybiera z niego najistotniejsze fragmenty, które poświadczają znaczenie i rangę historycznoliterackiego nucleus. Mowa tutaj zarówno o głębokich związkach pisarza z historią narodu i biografią społeczną, jak i o jego wyobraźni artystycznej – jedynego w ostateczności gwaranta podmiotowości[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20625
ISBN: 978-83-226-3637-4
978-83-226-3638-1
ISSN: 0208-6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Profesor_Barbara_Gutkowska.pdf425,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons