Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2063
Title: Ostatnia ułańska szarża : o wierszu Zdzisława Stroińskiego ["Trzask karabinów"]
Authors: Kisiel, Marian
Keywords: Zdzisław Stroiński; poezje
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Rott, P. Wilczek, B. Stuchlik-Surowiak (red.), "Liber amicorum professoris Ioannis Malicki" (S. 149-160). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Szarże ułańskie z września 1939 roku weszły na stałe do narodowej mitografii. Trzy wiersze poświęcił im Zdzisław Stroiński. W [Śniły się szarże] i [Po huraganach szarż], utworach dramatycznie konfrontujących paradne opowieści o „chłopcach malowanych” z fizycznie doświadczaną rzeczywistością wojny, poeta zmierzał w stronę — by odwołać się do kapitalnego spostrzeżenia Janusza Sławińskiego — „wizji tragicznych i straceńczych, owianych atmosferą klęski i desperackiego patosu”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2063
ISBN: 9788322619018
9788380126138
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Ostatnia_ulanska_szarza_O_wierszu_Zdzislawa_Stroinskiego.pdf487,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons