Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2064
Title: Czarnoleska rzecz Norwida
Authors: Lyszczyna, Jacek
Keywords: Cyprian Kamil Norwid; poezje
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Rott, P. Wilczek, B. Stuchlik-Surowiak (red.), "Liber amicorum professoris Ioannis Malicki" (S. 167-174). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W Mojej piosnce [I] Norwida „czarnoleska rzecz” nie zostaje przywołana w celu spełnienia żadnej ze wskazanych wcześniej szczytnych ról, przypisywanych poezji przez romantyków — ma tylko „serce uleczyć”, podobnie jak wcześniej podjęta próba wyrwania się z więzów „nici czarnej”, gdy bohater liryczny woła: „Niech mi puchar podadzą i wieniec!…” — i także okazuje się lekarstwem nieskutecznym. Poezja nie może być po prostu środkiem zaradczym na egzystencjalne problemy samego poety, nie może być rozrywką. Poezja będzie także dla Norwida głosem Boga, który przemawia do ludzkości, i poeta ten głos powinien odczytać i przekazać innym. Tak będzie w Modlitwie, rozpoczynającej się słowami „Przez wszystko do mnie przemawiałeś — Panie”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2064
ISBN: 9788322619018
9788380126138
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyszczyna_Czarnoleska_rzecz_Norwida.pdf433,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons