Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20655
Tytuł: Sprawozdanie z sympozjum "Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem pastoralistą doby posoborowej" (Lublin 13 listopada 2013)
Autor: Szewczyk, Leszek
Słowa kluczowe: Romuald Rak; Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej; sympozjum
Data wydania: 2013
Źródło: Studia Pastoralne, Nr 9 (2013), s. 361-362
Abstrakt: W tym roku minęło dziesięć lat od śmierci księdza profesora Romualda Raka (zm. 24 IX 2003). Z tej racji 13 listopada 2013 roku w Kolegium Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się sympozjum pt. „Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej”. Sympozjum zgromadziło głównie przedstawicieli dwóch środowisk naukowych: pracowników i studentów Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Otwarcia sympozjum dokonał dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Następnie ks. prof. dr hab. Ryszard Ka-miński wprowadził zebranych w zasadniczą tematykę sympozjum oraz powitał wszystkich uczestników[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20655
ISSN: 1734-4433
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szewczyk_Sprawozdanie_z_sympozjum_Ks_prof_dr_hab_Romuald_Rak.pdf366,79 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons