Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2066
Tytuł: Images of the Hermetic Room in the Novels of Paul Auster
Autor: Słonka, Magdalena
Słowa kluczowe: Paul Auster; powieść amerykańska; temat przestrzeni
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, J. Mydla (red.), “Mapping literary spaces : memory, place, locality” (s. 154-162). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest tematowi pokoju, który jest jednym z ważniejszych motywów twórczości Paula Austera. Pokój potraktowany jest tutaj jako zamknięta przestrzeń, w której bohaterowie Austera spędzają dobrowolnie, lub nie, dużo czasu, co z kolei wiąże się z ich odseparowaniem od świata zewnętrznego. Artykuł jest próbą spojrzenia na hermetyczność przestrzeni zamkniętego pokoju i jego podwójny aspekt przez zwrócenie uwagi na to, jak osoby (ich ciała) przebywające wewnątrz zmieniają charakter tej przestrzeni. Bohaterowie Austera to często ludzie pióra zamykający się w czterech ścianach, aby skupić się na pisaniu. Ten proces również otwiera ową przestrzeń i sprawia, że ci, którzy są w niej zamknięci, mogą wyjść „na zewnątrz”. Paradoksalnie rzecz ujmując, to zamknięcie powoduje otwarcie: hermetyczna przestrzeń może być przestrzenią otwartą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2066
ISBN: 9788322618363
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slonka_Images_of_the_Hermetic_Room_in_the_Novels_of_Paul_Auster.pdf482,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons