Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2067
Tytuł: Charakterystyka człowieka na przykładzie rosyjskich nazw młodych kobiet
Autor: Kapela, Ewa
Słowa kluczowe: nauczania języka obcego; język rosyjski
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 50-61). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article analyses the Russian names for young women belonging to the lexis serving the purpose of characterizing a human being. They give evidence of representative transformations in the structure of the Russian lexis. The material analysed proves a hypothesis that lexis is the most mobile language layer which reacts to any changes in the earliest way, including cultural and social ones. A characteristic of a human being belongs to the fundamental aspects in the process of FL teaching.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2067
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kapela_Charakterystyka_czlowieka_na_przykladzie_rosyjskich_nazw_mlodych_kobiet.pdf533,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons