Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2069
Tytuł: Slengovaa frazeologia kak neot'emlemaa cast' frazeologiceskoj neologiki i ee ispol'zovanie v processe obucenia russkomu azyku
Autor: Wilk, Gabriela
Słowa kluczowe: język rosyjski; frazeologia współczesnego języka rosyjskiego
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 60-70). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to a characteristic of a slang phraseology of the contemporary Russian language. On the example of idiomatic expressions belonging to a semantic field of work/laziness a semantic specificity of slang items under investigation was presented, as well as ways of forming them (a primary and secondary derivation) were analysed. The article claims that the main aim of using a slang phraseology in a didactic process is to enrich students’ knowledge about Russian understood as a constantly evolving system, and draw conclusions on a Russian society and its system of value on the basis of linguistic data.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2069
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilk_Slengovaa_frazeologia_kak_neotemlemaa_cast_ frazeologiceskoj_neologiki.pdf436,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons