Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2071
Title: Nieokreśloność w służbie ogólności, czyli o polskich i rosyjskich wykładnikach referencji nieokreślonej na przykładzie aforyzmów
Authors: Gasz, Agnieszka
Keywords: aforyzmy; język rosyjski
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 84-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article concerns the phenomenon of (in)definiteness, an extremely important subject- matter from a confrontative and typological point of view. The author deals with the issue of using linguistic determinants of an indefinite reference in a general context. Complex semantic subject-matters presented on the example of aphorisms open a perspective for teaching Russian and Polish as a FL.s
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2071
ISBN: 9788322619513
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gasz_Nieokreslonosc_w_sluzbie_ogolnosci_czyli_o_polskich_i_rosyjskich.pdf537,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons