Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2071
Tytuł: Nieokreśloność w służbie ogólności, czyli o polskich i rosyjskich wykładnikach referencji nieokreślonej na przykładzie aforyzmów
Autor: Gasz, Agnieszka
Słowa kluczowe: aforyzmy; język rosyjski
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 84-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns the phenomenon of (in)definiteness, an extremely important subject- matter from a confrontative and typological point of view. The author deals with the issue of using linguistic determinants of an indefinite reference in a general context. Complex semantic subject-matters presented on the example of aphorisms open a perspective for teaching Russian and Polish as a FL.s
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2071
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gasz_Nieokreslonosc_w_sluzbie_ogolnosci_czyli_o_polskich_i_rosyjskich.pdf537,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons