Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2072
Title: Ślady tradycji trzynastozgłoskowca w tomiku "Chwila" Wisławy Szymborskiej
Authors: Piechota, Marek
Keywords: wersologia; Wisława Szymborska; analiza tekstów poetyckich
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Rott, P. Wilczek, B. Stuchlik-Surowiak (red.), "Liber amicorum professoris Ioannis Malicki" (S. 222-231). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W trakcie trzech dekad mojej praktyki dydaktycznej, uniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej na kierunkach polonistycznych i pokrewnych (przy okazji prowadzenia zajęć ze wstępu do nauki o literaturze, z poetyki historycznej bądź opisowej, z historii literatury polskiego Oświecenia i Romantyzmu, retoryki, ostatnio wreszcie semiotyki tekstów kultury) wielokrotnie wypadało mi przekazywać młodszym pokoleniom zainteresowanych literaturą wiadomości z zakresu jednej z podstawowych dziedzin poetyki (językoznawcy wpisują ją także w obręb stylistyki), mianowicie wersologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2072
ISBN: 9788322619018
9788380126138
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_Slady_tradycji_trzynastozgloskowca_w_tomiku_Chwila.pdf487,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons