Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2075
Tytuł: Izucenie predikativnyh ekvivalentov slova russkogo azyka s pomos'u modelirovania
Autor: Biczak, Swietłana
Słowa kluczowe: predykatywne ekwiwalenty wyrazu języka rosyjskiego; język rosyjski
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 96-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents predicative equivalents of expression of a Russian language the classification of which to a given part of speech is not explicit. The author investigates them by means of creating linguistic models which at the same time facilitate the understanding of the functioning of the language mechanisms and enable the learners of Russian to visualize the structure of transitional elements of a linguistic system.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2075
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Biczak_Izucenie_predikativnyh_ekvivalentov_slova_russkogo_azyka.pdf544,83 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons