Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2076
Tytuł: Onomastyka w szkole : refleksje dydaktyczne
Autor: Cząstka-Szymon, Bożena
Synowiec, Helena
Słowa kluczowe: onomastyka; dydaktyka onomastyki
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: I. Łuc, M. Pogłodek (red.), "W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych : księga jubileuszowa dedykowana Profesowi Robertowi Mrózkowi" (S. 119-130). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Potrzebę doceniania onomastyki w kształceniu językowym uczniów podkreślali już wielokrotnie językoznawcy i dydaktycy, upatrując w tej dziedzinie wiedzy wartości poznawczych i pragmatycznych. Artykuł nawiązuje do powyższych postulatów, autorki podzielą się własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2076
ISBN: 9788322621110
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czastka_Szymon_Onomastyka_w_szkole_refleksje_dydaktyczne.pdf306,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons