Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2076
Title: Onomastyka w szkole : refleksje dydaktyczne
Authors: Cząstka-Szymon, Bożena
Synowiec, Helena
Keywords: onomastyka; dydaktyka onomastyki
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Łuc, M. Pogłodek (red.), "W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych : księga jubileuszowa dedykowana Profesowi Robertowi Mrózkowi" (S. 119-130). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Potrzebę doceniania onomastyki w kształceniu językowym uczniów podkreślali już wielokrotnie językoznawcy i dydaktycy, upatrując w tej dziedzinie wiedzy wartości poznawczych i pragmatycznych. Artykuł nawiązuje do powyższych postulatów, autorki podzielą się własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2076
ISBN: 9788322621110
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czastka_Szymon_Onomastyka_w_szkole_refleksje_dydaktyczne.pdf306,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons