Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20765
Tytuł: Sztetl : obraz żydowskiego miasteczka w przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego
Autor: Janik, Gaweł
Słowa kluczowe: Adolf Rudnicki; shtetl; Jews; interwar period
Data wydania: 2019
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Dutka, M. Kisiel (red.), "Historia, biografia, literatura : studia i szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku" (S. 69-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article constitutes an attempt at tracing the presence of Jewishness in the pre-war writings of Adolf Rudnicki. It does so through the analysis of the places in which Rudnicki sets his stories, tracing the changes in the manner in which Rudnicki describes the shtetlekh. Initially described by the author as a dirty, backwards, insular, unfriendly space (The Death of the Operator), those spaces become synonymous with a contagious disease, which infects the bodies of the characters and gradually destroys them from within (Rats). His writings from the second half of the 1930s come with a change of perspective, while the Jewish towns become more fascinating and exotically seductive. They become the bastions of traditional, orthodox Jewish faith, which should be safeguarded from oblivion (Summer). Moreover, the article attempts to define the shtetl as a concept as well as reconstruct the evolution of the shtetl motif in Polish literature, particularly in its new incarnation which appeared in the interwar period.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20765
ISBN: 978-83-226-3637-4
978-83-226-3638-1
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Janik_Sztetl_obraz_zydowskiego_miasteczka.pdf512,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons