Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20777
Title: Misja i dziejowe zadania naukowców – w myśli Josefa Ratzingera/Benedykta XVI
Authors: Walaszek, Łukasz
Keywords: Papież Benedykt XVI; praca naukowa; misja uniwersytetu; rozum; wiara; zadania naukowców
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Żywczok, M. Kitlińska-Król (red.), "Naukowcy : osobowość, rola, profesjonalizm" (S. 147- 157). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Papież Benedykt XVI wielokrotnie podejmował refleksję nad zadaniami i rolą naukowców we współczesnym świecie. Jako wieloletni profesor niemieckich uczelni, dogłębnie poznał środowisko oraz realia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. To wieloletnie doświadczenie pracy naukowej wywarło wielki wpływ na treść papieskiego nauczania. Niniejszy rozdział stanowi próbę wydobycia tego, co w nauczaniu papieża Benedykta XVI dotyczy zwłaszcza zadań naukowców. Rozdział ma strukturę trzyczęściową: w pierwszej — przybliżono myśl papieża dotyczącą współczesnego uniwersytetu; w drugiej — poruszono kwestię korelacji wiary i rozumu, trzecia zaś — zawiera odpowiedź na pytanie: w jaki sposób Benedykt XVI postrzega zadania i rolę naukowców we współczesnym świecie?. Zaproponowana struktura tekstu pozwala spojrzeć na podjęte zagadnienie w szerszym kontekście, obejmującym nie tylko rolę i zadania uniwersytetu, ale również kwestię korelacji wiary z rozumem jako wzbudzającą zainteresowanie ludzi nauki (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20777
ISBN: 978-83-226-3633-6
978-83-226-3634-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Walaszek_Misja_i_dziejowe_zadania.pdf709,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons